Disclaimer

Hoewel wij trachten juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden, verstrekt Veerkrachtlunteren.nl geen garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Veerkrachtlunteren.nl kan niet garanderen dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
Wij werken met Informatie van derden betreffende producten en diensten.

Wanneer Veerkrachtlunteren.nl hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat Veerkrachtlunteren.nl altijd de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Veerkrachtlunteren.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Veerkrachtlunteren.nl niet geverifieerd.

Voor het inloggen op de website van Veerkrachtlunteren.nl wordt gebruik gemaakt van door de bezoeker opgegeven inloggegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot het ledengedeelte van de website.
Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen of bestellingen te plaatsen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.