Notulen algemene ledenvergadering 12-9-2017

Aanwezig: Jacomijn Wielstra, Marianne van Leeuwen, Jacqueline van Droffelaar, Ben Rommers, Wijnand Voskuil, Sita Abma, Henri Bunt, Marco Keijzer, Henk van Orizande, Ron Warlich, Jan Hattuma, Annelies Visser, Diana van Ouwendorp, John Caris, Wilma van Noordenburg, Henk Ouderdorp en Petra Schoeman

Afwezig met kennisgeving: Joe Hoey, Marjolijn Agterberg en Peter Heuveling

 

Henk Ouderdorp heet iedereen welkom op de eerste ALV van Veerkracht Lunteren. We hebben een goed eerste jaar gedraaid! We hoopten op 22 leden, dat zijn er op dit moment 32.

Het financieel verslag is goedgekeurd.

Marco Keijzer en Jan Hattuma hebben de kascontrole gedaan, zij zijn bereid dit voor volgend seizoen weer te doen!

Begroting is besproken, contributie blijft hetzelfde als afgelopen jaar. Dit om een kleine buffer te houden mochten zich onverwachte dingen voordoen.

Speeltijden voor het nieuwe seizoen zijn op de maandag gehandhaafd, op de donderdag is deze veranderd naar 20-22 uur. Dit geldt voor dit seizoen, daarna wordt er weer gekeken door Ut Sporthuus of dit zo mag blijven. Iedereen is van harte welkom om ook op de donderdagavond te komen spelen.

 

Vraag vanuit het bestuur en de trainer is of er behoefte is aan elke week training, dus ook training voor de ballenavond? Is veel discussie over, maar de aanwezige leden vinden dit niet nodig.

Dit betekend dat er de 1e en 3de maandag van de maand training zal zijn van 20.15-21.00 uur voor degene die zich daarvoor opgeven.

De 2de en 4de maandag van de maand zal gebruikt worden voor de ballenavond, deze begint om 20.30 uur

Mocht er een 5de maandag in de maand zijn, dan is er vrij spelen voor iedereen!

Er wordt duidelijk bij vermeld dat warming up de verantwoordelijkheid van iedereen zelf is!

En dat er een kalender op de website staat, zodat je precies weet wanneer wat plaatsvindt.

 

De clubkas van de Rabobank was een mooie aanvulling, mocht je klant zijn bij de Rabobank Lunteren of Barneveld, meld je dan gratis aan als lid. Dit heeft meerdere voordelen, waaronder het voordeel dat je 1 keer per jaar mag stemmen op jouw favoriete vereniging, deze stemmen leveren ons geld op, dat wij als vereniging natuurlijk heel goed kunnen gebruiken. Vermeld dit a.u.b. ook bij familie en vrienden!

 

Rondvraag

Sita vraagt vanuit de feestcommissie of er behoefte is aan spontane nieuwjaarsborrels e.d.? Dat is er en moet via de penningmeester verlopen!

Diana vraagt naar de 20 rittenkaart, hoe werkt dit? Deze kost 120 euro en is speciaal voor mensen met onregelmatig werk. Kan deze kaart ook wanneer je competitie speelt? Ja dat kan!

 Opmerking van John, er komen nieuwe badmintonpalen vanuit Ut Sporthuus, zodat iedereen de zaal op kan bouwen!

 

Bedankt iedereen namens het bestuur!

Delen op social media: